کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور

کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نورفانوس الکتریک

ارائه دهنده و توزیع کننده محصول

کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور

می باشد .
همچنین از

محصولات

و

خدمات

ارائه شده در شرکت

فانوس الکتریک

می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :

فروش کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


فروشنده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


ارائه کننده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


تامین کننده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


بورس کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


انواع کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


پخش کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


پخش کننده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


خرید کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


قیمت کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


نماینده فروش کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


نمایندگی فروش کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


واردات کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


وارد کننده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


نماینده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


نمایندگی کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


کیفیت کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


گارانتی کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


تهیه کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


ضمانت کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


ضمانت نامه کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


تأمین کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


تولید کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


تولید کننده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


وارد کننده کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


عرضه کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


توزیع کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


مدل کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


فروش برق صنعتی هیوندا


تامین کننده برق صنعتی هیوندا


بورس برق صنعتی هیوندا


انواع برق صنعتی هیوندا


خرید برق صنعتی هیوندا


قیمت برق صنعتی هیوندا


کیفیت برق صنعتی هیوندا


گارانتی درایو هیوندا


تهیه درایو هیوندا


ضمانت درایو هیوندا


تولید کننده درایو هیوندا


عرضه درایو هیوندا


توزیع درایو هیوندا


مدل درایو هیوندا

6.jpg

کاربرد:
این نوع کابل ها برای وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم منزل، آشپزخانه و اداری مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره مناسب اشت.
این کابل ها برای وسایل پخت وپز و گرمایشی مشروط به این که در تماس مستقیم با قسمت های داغ و یا تحت تاثیر حرارت قرار نگیرند، قابل استفاده است.
ساختار:
هادی: مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084.
عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/D .
نحوه قرار گیری رشته ها :
کابل گرد رشته ها به هم تابیده می شوند.
کابل تخت رشته ها به صورت موازی قرار می گیرند.
روکش: آمیزه PVC از نوع PVC/ST5 رنگ روکش به طور معمول مشکی است.
استاندارد :
60227 ICE 10 یا ISIRI (607) 53 با ولتاژنامی 500/300 ولت .

ارائه کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


تعمیر کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


نصب کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


ساخت کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


مجری کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نور


مرکز پخش کابل های انعطاف پذیر البرز الکتریک نورلطفا پیش از اقدام به

خرید

و یا انعقاد قرارداد

تامین محصولات

،

خدمات

با

مشاوران مجرب

ما

تبادل

نظر نمایید تا ضمن

آگاهی

از

توانمندی های

این

مجموعه

و

اطلاع

از

نوع

خدمات

و

کیفیت

آنها ، از

لیست قیمت های

رقابتی

ما نیز مطلع شوید :
33965067 021
9121902294 0
www.fanooselectric-co.com
www.fanooselectric-co.ir