کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور

کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نورفانوس الکتریک

ارائه دهنده و توزیع کننده محصول

کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور

می باشد .
همچنین از

محصولات

و

خدمات

ارائه شده در شرکت

فانوس الکتریک

می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :

فروش کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


فروشنده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


ارائه کننده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


تامین کننده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


بورس کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


انواع کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


پخش کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


پخش کننده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


خرید کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


قیمت کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


نماینده فروش کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


نمایندگی فروش کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


واردات کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


وارد کننده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


نماینده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


نمایندگی کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


کیفیت کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


گارانتی کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


تهیه کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


ضمانت کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


ضمانت نامه کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


تأمین کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


تولید کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


تولید کننده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


وارد کننده کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


عرضه کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


توزیع کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


مدل کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


فروش برق صنعتی هیوندا


تامین کننده برق صنعتی هیوندا


بورس برق صنعتی هیوندا


انواع برق صنعتی هیوندا


خرید برق صنعتی هیوندا


قیمت برق صنعتی هیوندا


کیفیت برق صنعتی هیوندا


گارانتی درایو هیوندا


تهیه درایو هیوندا


ضمانت درایو هیوندا


تولید کننده درایو هیوندا


عرضه درایو هیوندا


توزیع درایو هیوندا


مدل درایو هیوندا

1.jpg

کاربرد:
این نوع کابلها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد . به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست.
ساختار:
هادی: مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084..
عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C .
نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها به هم تابیده می شوند.
روکش میانی: رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند.
روکش: آمیزه PVC از نوع PVC/ST4 رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است.
استاندارد :
60227 ICE 10 یا ISIRI (607) 10 با ولتاژنامی 500/300 ولت

ارائه کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


تعمیر کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


نصب کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


ساخت کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


مجری کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نور


مرکز پخش کابل های نصب ثابت سبک البرز الکتریک نورلطفا پیش از اقدام به

خرید

و یا انعقاد قرارداد

تامین محصولات

،

خدمات

با

مشاوران مجرب

ما

تبادل

نظر نمایید تا ضمن

آگاهی

از

توانمندی های

این

مجموعه

و

اطلاع

از

نوع

خدمات

و

کیفیت

آنها ، از

لیست قیمت های

رقابتی

ما نیز مطلع شوید :
33965067 021
9121902294 0
www.fanooselectric-co.com
www.fanooselectric-co.ir