اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۵۰۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۰۲۲۹۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۳۹۰۱۹۲۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژجواهری ، طبقه اول ، واحد 11

فانوس الکتریک

تلفن

  • ۳۳۹۶۵۰۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۹۰۲۲۹۴ ۰۰۹۸
   • ۹۱۲۳۹۰۱۹۲۵ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژجواهری ، طبقه اول ، واحد 11